top of page

למה במטה החטופים מצנזרים את עדות החטופים על האימה והסכנה מהפגזות צה״ל

הקולנוען חגי לוי פגש שמונה מהחטופים וראיין אותם לטובת סרטוני עדויות של המטה להחזרת החטופים והנעדרים. הוא מצא שאצל רובם, טראומת השבי הכי מחרידה היתה ההפגזות של הצבא, ובאופן משמעותי במיוחד בקרב אלו שהוחזקו בבתים מעל האדמה.


לדבריו, בסרטונים שהמטה ערך מהחומרים לא הופיעו רבים מהקטעים שבהם החטופים מדברים על הפגזות הצבא. לוי סבור שזו טעות. "הסכנה הברורה והמיידית עכשיו לחיי החטופים נשקפת כרגע מפעולות של צה"ל", כתב בפייסבוק, "המטה להחזרת החטופים והנעדרים צריך לצאת מהקונצנזואליות והממלכתיות שלו, לזעוק ולצרוח ולתבוע הפוגה מיידית בלחימה וחידוש מידי של המשא ומתן". "כשהם מספרים על ההפגזות, הם ממש רועדים מולי. המונחים הם של גיהינום, של סף מוות", כתב בדף הפייסבוק שלו, "הפחד להירצח על ידי השובים היה אפסי לעומת הפחד למות בהפצצה. עצם המחשבה שמי שאמור להציל אותך הוא זה שעשוי להרוג אותך, הוא אלמנט מעצים טראומה״.0 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page